مجموعه تبلیغات اینترنتی آوا | خرید بک لینک

ثبت لينک شما در قسمت لينک تمامي قالب هاي سایت آوازک. لينک شما در تمامي قالب هاي فعلي و قالب هايي که طي يک ماه به سايت اضافه مي شوند ثبت مي شود. تمامي لينک ها بصورت فولو و مستقيم محسوب ميشوند و براي افزايش بک لينک بسيار مفيد مي باشد. تمامي وبلاگ نويساني که در طول اين يک ماه از قالب هاي سايت استفاده کنند قالب هاي حاوي لينک شما را دريافت مي کنند و تا زماني که قالبشان را تغيير ندهند لينک شما در وبلاگشان موجود است. قيمت ثبت لينک شما در تمامي قالب ها به مدت يک ماه 260/000 تومان ميباشد.

ثبت لینک تبلیغاتی شما به در تمامی وبلاگ های سایت آوابلاگ به مدت یک ماه 100/000 تومان می باشد.

ثبت لینک تبلیغاتی شما به در تمامی وبلاگ های سایت ندابلاگ به مدت یک ماه 40/000 تومان می باشد.

شرایط استثنائی خرید پک کامل تبلیغات بک لینک انبوه

1. بک لینک انبوه در تمامی قالب های آوازک به مدت سه ماهه 550/000 تومان ارائه میشود.
2. بک لینک انبوه در تمامی قالب های آوازک به مدت شش ماهه و دسترسی ftp برای مدیریت لینک ها 900/000 تومان ارائه میشود.
3. بک لینک انبوه در تمامی وبلاگ های آوابلاگ به مدت سه ماهه 240/000 تومان ارائه میشود.
3. بک لینک انبوه در تمامی وبلاگ های ندابلاگ به مدت سه ماهه 115/000 تومان ارائه میشود.
4. بک لینک انبوه درتمامی قالب های آوازک به همراه تمامی وبلاگ های آوابلاگ و وبلاگ های ندابلاگ به مدت سه ماهه 780/000 تومان ارائه میشود.