مجموعه تبلیغات اینترنتی آوا | خرید بک لینک

شماره هاي حساب جهت واريز وجه:

بانک ملي ايران-صاحب حساب: محسن بحريني

شماره حساب: 0215964596005

شماره کارت جهت انتقال وجه: 6037991767693389

شماره شبا: IR110170000000215964596005